Γ3

Το Γ3 γράφει γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
  • Εισαγωγή εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)
Το Γ3 φτιάχνει κολάζ με minions

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
  • Εισαγωγή εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)
  • Μορφοποίηση εικόνων
  • Χρήση Wordart