Β2

Το Β2 γράφει γράμμα στον Άι-Βασίλη

Microsoft Word - Πληκτρολόγηση κειμένου