Γ2 2016-1017



Το Γ2 παρουσιάζεται...

Εννοιολογικοί χάρτες με Inspiration



Το Γ2 ζωγραφίζει λαμπάδες και αυγά και σας εύχεται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ζωγραφική με tuxpaint





Ο ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
 • Πληκτρολόγηση κειμένου - Μορφοποιήσεις
 • Εισαγωγή - Μορφοποίηση εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)
 • Χρήση Wordart





Η ΚΥΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
 • Πληκτρολόγηση κειμένου - Μορφοποιήσεις
 • Εισαγωγή - Μορφοποίηση εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)
 • Χρήση Wordart





Το Γ1 γράφει για τους θεούς του Ολύμπου

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
 • Πληκτρολόγηση κειμένου - Μορφοποιήσεις
 • Εισαγωγή - Μορφοποίηση εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)
 • Χρήση Wordart



Το Γ2 φτιάχνει κολάζ με minions

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
 • Εισαγωγή εικόνων (δόθηκε έτοιμη συλλογή)
 • Μορφοποίηση εικόνων
 • Χρήση Wordart


Το Γ2 γράφει γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word
 • Μορφοποιήσεις
 • Εισαγωγή εικόνας



Το Γ2 ζωγραφίζει τα Χριστούγεννα

Ζωγραφική με tuxpaint