Β1

Το B1 ζωγραφίζει έναν υπολογιστή

Ζωγραφική με tuxpaint
Το Β1 γράφει γράμμα στον Άι-Βασίλη

Microsoft Word - Πληκτρολόγηση κειμένου